W jaki sposób nauczyciel w przedszkolu może wykorzystać w bieżących działaniach edukacyjnych informacje z przeprowadzonego rozpoznania potrzeb dzieci?

 • dostosowanie  metod, form, sposobów pracy,
 • monitorowanie angażowania się w zajęcia, sposób wykonywania zadań, nabywania wiedzy i umiejętności przez każde dziecko,
 • rozmawianie z dziećmi zawsze, kiedy pojawia się jakiś problem,
 • różnicowanie rodzajów zadań i stopnia ich trudności,
 • stosowanie różnych strategii motywowania i wyzwalania aktywności dzieci,
 • stosowanie zróżnicowanych metod, form pracy, środków dydaktycznych,
 • stwarzanie okazji do odniesienia sukcesu przez każde dziecko na miarę jego możliwości,
 • udzielanie dzieciom pomocy w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych, wychowawczych, społecznych, emocjonalnych,
 • udzielanie kształtującej informacji zwrotnej,
 • uwzględnianie czynników wewnętrznych: nastroju, napięcia emocjonalnego, zmęczenie) mających wpływ na przebieg procesu uczenia się i zachowania dzieci,
 • uwzględnianie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • uwzględnianie zróżnicowanego tempa pracy dzieci,
 • wspomaganie indywidualne dzieci podczas wykonywania określonych zadań.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *