ILE FUNKCJI WYCHOWAWCY KLASY, TYLE DODATKÓW

W zależności w ilu klasach nauczyciel będzie pełnił funkcję wychowawcy klasy, tyle będzie pobierał z tego tytułu dodatków – taka konkluzja wynika z niedawnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Podkarpackiego.

Organ nadzoru stwierdził nieważność w zakresie wyrazu „jeden” załącznika do uchwały rady miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę. 

Stwierdzenie nieważności dotyczyło m.in. brzmienia przepisu regulaminu, zgodnie z którym nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo w dwóch lub więcej klasach łączonych, przyznaje się jeden dodatek, stosownie do ilości uczniów.

Źródło i cały tekst:https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/65503-ile-funkcji-wychowawcy-klasy-tyle-dodatkow

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *