Pedagodzy specjalni – już wiadomo, co mają robić

W Dzienniku Ustaw ukazały się rozporządzenia ministra edukacji i nauki określające zadania pedagoga specjalnego w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach edukacyjnych. Przepisy zaczynają obowiązywać od 1 września 2022 r.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *