Ile powinno być spotkań zespołów nauczycielskich w ciągu roku?

Tak naprawdę wynika to z potrzeb i organizacji pracy tych zespołów powołanych na zebraniu RP rozpoczynającym dany rok szkolny.

RP zatwierdza również plany pracy tych zespołów i to tam powinno określić się organizację pracy tych podmiotów a więc i sposób oraz ilość spotkań, które będą niezbędne w celu zrealizowania zadań postawionych przed tymi zespołami.