Jak przeprowadzić rozmowę z nauczycielem po obserwacji lekcji?

Rozmowę zawsze zaczynamy od przekazania pozytywnych informacji. Podkreślamy mocne strony pracy nauczyciel i ciekawe elementy zaobserwowane podczas lekcji. Nasze spostrzeżenia formułujemy jasno i precyzyjnie.

W czasie rozmowy mówimy nie o osobie nauczyciela ale o jego  działaniach. Możemy odnosić się do obserwowanej jednostki lekcyjnej, jak i do pracy nauczyciela na rzecz podnoszenia efektywności pracy szkoły.

Skupiamy się na korzyściach, jakie informacja zwrotna może dać nauczycielowi. Udzielamy wskazówek służących dalszemu rozwojowi zawodowemu nauczyciela, np. wskazujemy w jakich aspektach powinien doskonalić swoją pracę.  Słuchamy uważnie nauczyciela, starając się zrozumieć jego argumentację i szanując to, że jest specjalistą w danej dziedzinie.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *