Jak ograniczyć przemoc w szkole?

Jednym z priorytetów polityki oświatowej na ten rok jest bezpieczeństwo ucznia w szkole. Kwestia ta nieodłącznie wiąże się z problemem przemocy. Dlatego też szczególnie polecamy lekturę książki Kena Rigby – „Przemoc w szkole”.

Często nauczyciele pytają mnie, jaką książkę może pan polecić, która w sposób przystępny i od strony praktycznej omawia problem przemocy w szkole?  Odkąd zetknąłem się z publikacją Kena Rigby, odpowiedź może być póki co jedna.

Autor książki „Przemoc w szkole. Jak ją ograniczyć?” umiejętnie połączył zalety poradnika i rozprawy naukowej opartej na badaniach empirycznych.  Z tej pracy dowiemy się nie tylko o skali zjawiska przemocy w szkołach, ale także otrzymamy garść informacji o systemowych rozwiązaniach, a ponadto wiele porad dla rodziców, dyrektorów szkół i pedagogów.

Autor omawia istotę szkolnej przemocy, prezentuje badania nad jej zasięgiem i zróżnicowaniem w środowisku szkolnym, instruuje rodziców, jak rozpoznawać ofiarę przemocy we własnym dziecku i, co równie ważne, jak mu pomóc. Ogromną zaletą publikacji jest prezentacja dobrych praktyk ze szkół radzących sobie z przemocą, a także rozdział w formie pytań i odpowiedzi, do którego czytelnik może sięgać w razie potrzeby wielokrotnie.

Dyrektorzy szkół i nauczyciele poznają dzięki Rigbiemu metody interwencji, szkolne strategie radzenia sobie z przemocą, kwestionariusze do oceny poziomu przemocy w szkole, a także programy i metody profilaktyki antyprzemocowej. Autor nie ogranicza się do wąskiego rozumienia zjawiska przemocy, dlatego też włącza w obręb swoich rozważań także przemoc fizyczną, psychiczną i cybernetyczną.

Polscy wydawcy tej pozycji – Wydawnictwo UJ niestety ograniczyło się jedynie do podania zagranicznych stron poświęconych problemowi przemocy, więc Edurada tę lukę uzupełnia zapraszając Państwa na strony – Fundacji Dzieci Niczyje http://dzieckowsieci.fdn.pl/, Centrum Edukacji Obywatelskiej http://www.ceo.org.pl/pl/samorzad/materialy-dla-nauczycieli/przemoc-w-szkole, stronę projektu pod patronatem honorowym Prezydenta RP http://www.szkolabezprzemocy.pl/ oraz na stronę „Niebieskiej Linii”, warto zajrzeć także do witryny http://www.przemocwszkole.org.pl/, prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych.

 Tytuł publikacji-Przemoc w szkole
Autor publikacji-Ken Rigby
Wydawnictwo, rok-Kraków: Wydawnictwo UJ, 2010.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *