Jak przygotować organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – cz. II

Dziś druga część artykułu (pierwszą część opublikowaliśmy na łamach Edurady we wtorek 31.03) dotyczącego porad związanych z organizacją e-learningu w placówce oświatowej. Zapraszamy do lektury.

ETAP II

II. Przygotowanie możliwości zdalnej realizacji programów nauczania, np. z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz e-dziennika.

 • E-learning jest możliwy, jeśli społeczność szkoły (nauczyciele, uczniowie, rodzice dysponują odpowiednim sprzętem komputerowym oraz posiadają dostęp do komunikatorów społecznych. Decyzję podejmujemy na podstawie pozyskanych wcześniej informacji.
 • Zgodnie z sugestią Ministra Edukacji Narodowej to dyrektor wraz z nauczycielami decyduje o tym, jakie metody, narzędzia będziemy wykorzystywać do pracy zdalnej  z uczniem. Proponuję w porozumieniu z rodzicami ustalić, jak będziemy realizować nauczanie. Wszystko zależy od możliwości technologicznych nauczycieli oraz uczniów.
 • Jeśli okaże się, że część uczniów, nauczycieli nie dysponuje odpowiednim sprzętem komputerowym oraz dostępem do Internetu, to dyrektor wraz z nauczycielami decyduje o sposobie nauczania. Proponuję wówczas przygotować pakiety edukacyjne w wersji drukowanej wraz z podaniem źródeł tak, aby uczeń mógł przygotować się z wybranej części materiału.
 • Dyrektor wraz z nauczycielami ustala tygodniowy rozkład zajęć, biorąc pod uwagę możliwości technologiczne rodziców i uczniów. Rozkład zajęć powinien być zorganizowany w taki sposób, by nie obciążał uczniów (kwestia prozdrowotna) nadmiarem zadań, zbyt dużą liczbą dodatkowych prac.
 • Proponuję zastosowanie głównie zadań i ćwiczeń powtórzeniowych. Można pokusić się o rozszerzenie dotychczas poznanych wiadomości, sugerując uczniom wykorzystanie zasobów biblioteczek domowych, źródeł internetowych itp., w ten sposób utrwalamy poznane wiadomości i nabyte umiejętności, jednocześnie przygotowujemy do egzaminów, realizujemy kompetencje kluczowe. Dobre opanowanie fundamentalnych umiejętności ułatwi wdrożenie nowego materiału.
 • Realizacja kolejnych tematów z podstawy programowej powinna być skomasowana    i powinna uwzględniać działania, które sugerują warunki i sposób realizacji podstawy programowej (ale nie przesadzamy z ilością treści, nie zniechęcamy ucznia do pracy). Nowe treści muszą być proste do przygotowania w oparciu o przygotowany dla ucznia materiał źródłowy. Można podać instrukcję do nauki z podręcznika, tak aby uczeń sam zwrócił uwagę na proces, istotne terminy, pojęcia, a potem, np. narysował to, czego się nauczył.
 • Uczymy się zdalnej pracy, ćwiczymy możliwości technologiczne.
 • Ocenianie – precyzyjnie ustalamy zasadny e-oceniania, pamiętając, że najważniejsze jest zaangażowanie ucznia i jego wysiłek intelektualny.
 • Analizy zagadnień podstawy programowej, możliwości współpracy w ramach korelacji i przygotowania materiałów ćwiczeniowych, wyboru tematów ponadczasowych, może stycznych międzyoddziałowych (ważne w przypadku dzieci    w różnym wieku szkolnym) Należy zastanowić się nad najbardziej racjonalnym kształceniem tak, by później nie było wielkich różnic w poziomie wiedzy i umiejętności.
 • Warto zaproponować w np. kl. I-III metodę 3×15 (codziennie 15 min liczenia, 15 min. czytania i 15 min. pisania – ćwiczymy umiejętności i będzie to też aspekt wychowawczy – dodatkowo rodzice wraz z dziećmi mogą, wykonując codzienne obowiązki domowe, wdrożyć kompetencje kluczowe. Należałoby wówczas dostarczyć pomysły, zadania z wykorzystaniem różnych materiałów, źródeł, filmów, zabaw, gier, które mogliby podjąć w ciągu dnia.
 • Ważne, by korzystać z bezpiecznych stron internetowych i z komunikatorów służbowych. Nie korzystamy z poczty prywatnej.
 • W przypadku braku możliwości pracy przy komputerze, ograniczonym dostępie do Internetu warto się zastanowić, jak dostarczyć rodzicom, uczniom takie same materiały jak te, które prezentujemy online.

Organizacja nauczania w nowych warunkach nie może powodować różnic programowych.

Mariola Piątek

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *