Jak rozmawiać z ofiarą hejtu i jak jej pomóc?

Rozmowę zacząć należy od nazwania zaobserwowanej, konkretnej sytuacji ( izolujesz się od kolegów, opuściłeś się nauce, jesteś smutny…). Wyrażenia swoich odczuć: niepokoję się, martwię, czy ktoś … Wysłuchania ucznia bez przerywania i bez pocieszania. Upewnić się, czy się dobrze zrozumiało. Dopytać …  Wyrazić zrozumienie dla uczuć  i zapewnić, że się rozumie i jest po jego stronie. Pozwolić na łzy, lęk, bezradność. Nie trywializować jego problemu, nie wyśmiewać.

Zniechęcać ofiarę do odwetu. Powstrzymać się od słownego ataku w  kierunku sprawcy hejtu. Wytłumaczyć uczniowi, że to co zostało napisane, nie jest prawdą. Wyjaśnić na czym polega zjawisko hejtu. Naświetlić, że sprawca prawdopodobnie sam doświadcza agresji.

Porozmawiać z uczniem na temat opowiedzenia o sytuacji z rodzicami/opiekunami i  ewentualnego zgłoszenia na policję. Zaoferować wsparcie w rozmowie i dalszym rozwoju sytuacji.

Mariola Sznir