W jaki sposób formułować analizę wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia ?

Zgodnie z przepisami prawa zajęcia rewalidacyjne przyznawane są i prowadzone  ściśle wg indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

W związku z tym, analiza pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinna zawierać informacje o  poczynionych postępach w określonym, nawet minimalnym zakresie. Wystrzegać się natomiast należy punktowania zakresu, który wprawdzie leży w sferze  zamiarów i życzeń , ale ze względu na niepełnosprawność intelektualną jest trudna do osiągnięcia. Analiza udzielonej pomocy nie może być dla rodziców „kolejnym orzeczeniem o niemożliwościach dziecka”. Oni tę informację bardzo dobrze znają i nie oczekują od specjalistów utwierdzania ich w wiedzy o tym czego dziecko nie osiąga.

Rodzice chcą usłyszeć konkretną, wymierną dla dziecka opinię o jego pracy na zajęciach rewalidacyjnych.

Mariola Sznir

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *