Jak rozwijać kompetencje matematyczne wśród uczniów?

Poza korelacją w/w działania te nie są czymś nowym, niestety często nieświadomie umykają i traktowane są po macoszemu. Powody są różne. Specyficzne potrzeby edukacyjne ucznia, problemy wychowawcze, niechęć do pracy, brak współpracy z rodzicami itp.

Z pewnością sposobem zaradczym są różne metody pracy na lekcji, a w tym system powtórzeń umiejętności obligatoryjnych, kreatywność w ćwiczeniu kompetencji matematycznych,  ilość wykonanych zadań powtórzeniowych w szkole i w domu oraz konsekwencja.

Wsparciem będą rodzice, którzy zapoznają się z  wytycznymi podstawy programowej, aktywnie włączą się do współpracy i będą wspierać działania nauczyciela na rzecz kształcenia kompetencji matematycznych.

Obok wiodącego przedmiotu jakim jest matematyka i pośrednio fizyka oraz chemia obliczenia matematyczne możemy stosować na różnych przedmiotach. Istotą są wiodące umiejętności matematyczne uczniów, przemyślany plan współpracy między przedmiotowej i pomysły na realizację kompetencji matematycznych.  Pomocne w wyborze treści kształcenia będą tematy ponadczasowe (skala, jednostki miar, wag, ułamki, tabliczka mnożenia itp. ). Kompetencje matematyczne są też  inspiracją do implementacji różnych, kompatybilnych  działań na zajęciach lekcyjnych, źródłem doboru metod pracy oraz mogą być powodem podjęcia działalności innowacyjnej.

Mariola Piątek

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *