Na czym polega indywidualizacja procesu nauczania ?

Wymaga pozyskania informacji  i uwzględnienia jej wyników do dalszej pracy.

Umiejętności komunikacyjne w „modelu wygrany – wygrany” odgrywają kluczową rolę w indywidualizacji procesu nauczania. Znajomość potrzeb dziecka, ustalenie co jest dla niego ważne będzie punktem wyjściowym do podjęcia odpowiednich działań w tym zakresie i będzie gwarancją sukcesu.

Indywidualizacja procesu nauczania polega na dostosowaniu  przedsięwzięć wychowawczo – dydaktycznych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Wymaga skomasowanych zadań zespołu nauczycieli uczących na podstawie pozyskanych informacji, systematycznego monitoringu zachowania i postępów dziecka w nauce.

Mariola Piątek 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *