Jak uczyć dzieci przedsiębiorczości? Oni znaleźli sposób

W Lublinie rozpoczyna się trzecia edycja projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki". Jego celem jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych i rozwijanie wśród dzieci kompetencji, które w przyszłości będą poszukiwane na rynku pracy i przyczynią się do rozwoju ich kariery zawodowej.

Rekrutacja do tegorocznej edycji projektu potrwa do 8 lutego. Uczestnicy projektu, czyli dzieci w wieku 6-10 lat, mają szansę zdobyć wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, rozwijając przy tym tzw. kompetencje miękkie, m.in. umiejętność pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, wiarę we własne możliwości, kreatywność, zdolność do planowania i konsekwentnej realizacji przedsięwzięć. Projekt realizowany we współpracy z lubelskimi firmami oraz przedstawicielami przemysłów kreatywnych będzie trwał do czerwca. Przystąpić mogą do niego placówki oświatowe, firmy prowadzące działalność na terenie Miasta Lublin oraz przedstawiciele przemysłów kreatywnych.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/jak-uczyc-dzieci-przedsiebiorczosci-oni-znalezli-sposob,348546.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *