Jak zbudować pozycję dyrektora szkoły – część 2

Dyrektor we współczesnej szkole powinien stwarzać warunki dla rozwoju cech przywódczych innych nauczycieli, uczniów i rodziców, a także umiejętnie je wzmacniać.

Pierwszą część artykułu znajdą Państwo tutaj.

 Wykorzystanie tego ludzkiego potencjału pozwoli na kreatywne rozwiązywanie pojawiających się problemów, a także na rzeczywiste wprowadzenie zmian w szkole. Te założenia będą mogły być osiągnięte przez poparcie jakie dyrektor szkoły uzyska od zaangażowanych nauczycieli we wspólne sformułowanie celów oraz opracowanie strategii rozwoju szkoły. Z badań przeprowadzonych przez Jamesa M. Kouzesa oraz Barry’ego Z. Posnera wynika, że idealny przywódca- dyrektor szkoły to osoba, która:

– wskazuje właściwą drogę;

– rozbudza wspólną wizję;

– jest otwarty na zmiany, nie boi się ich;

– pozwala działać innym;

– motywuje i wspiera.

Mówiąc o współpracy na terenie szkoły nie można zapomnieć, o tych którzy stanowią jej najważniejszą część. Mowa tu oczywiście o uczniach. Bardzo ważna będzie tu współpraca z samorządem uczniowskim. Razem z nim dyrektor będzie nakreślał kierunki działań szkoły i jednoczył społeczność uczniowską wokół ważnych idei i wartości. Będzie inspirował i motywował uczniów do podejmowania różnorakich zadań i wychodził z twórczymi inicjatywami. Według bowiem tezy M. Fullana przytoczonej przez prof. J. Madalińską-Michalak (Dzielenie się przywództwem- wartość współpracy. Centrum Edukacji Obywatelskiej): Nie można stać się skutecznym dyrektorem, jeśli łańcuch przywództwa nie ciągnie się przez całą szkołę. Na łańcuch ten składają się takie ogniwa jak nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni ale też uczniowie.

Z racji sprawowanej funkcji dyrektor staje się również liderem środowiska lokalnego.

Właściwa aktywność dyrektora w środowisku lokalnym pozwoli na:

– zintegrowanie działań szkoły z innymi organizacjami poprzez wdrażanie wspólnych projektów;

– sprawny przepływ informacji dotyczący osiągnięć szkoły;

– stworzenie przestrzeni kadrze pedagogicznej na realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych nowymi metodami.

Dyrektor powinien mieć cały czas na względzie to, w jakim otoczeniu zewnętrznym funkcjonuje szkoła, analizować zachodzące w nim zmiany i jakie z tego wynikają dla jej rozwoju szanse i zagrożenia.

Dyrektor szkoły jest tym ogniwem, które łączy i nadzoruje wszelkie działania podejmowane przez wszystkich uczestników szkoły. Od tego, jak mocna będzie jego pozycja w tym środowisku, zależeć będzie rodzaj współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów.  Relacje z rodzicami są tym aspektem, do którego dyrektor szkoły powinien przywiązywać szczególną wagę. Dzięki szeroko pojętej współpracy na płaszczyźnie nauczyciele, uczeń, rodzice można się przyczynić do rozwoju szkoły. We współpracy z każdym z tych ogniw można wypracować takie standardy, które pozwolą na rozwiązanie problemów już istniejących, a w przyszłości przyczynią się do ich uniknięcia.

Zarządzanie w edukacji stanowi nie lada wyzwanie dla każdego, kto chciałby pokierować placówką oświatową. Do ubiegania się o to stanowisko skłaniają kandydatów różne powody. Niektórzy czują się dobrymi organizatorami i chcą się sprawdzić na tym stanowisku. Dla pozostałych jest to kolejny szczebel w karierze, a jeszcze dla innych kwestia prestiżu i tytułu. Są również tacy, którzy są świadomi zachodzących w edukacji zmian i mają pomysł na pokierowanie szkołą w sposób innowacyjny i atrakcyjny, a przy tym zapewniający poprawną realizację procesu edukacyjnego. Myślę, że to z jakiego powodu ktoś zdecydował się być dyrektorem szkoły może zaważyć, czy tej osobie uda się być dobrym dyrektorem-liderem i czy będzie umiała wypracować sobie silną pozycję w środowisku szkolnym.

Lucyna Bajak – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Eko-Tur

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *