Jeden kodeks etyki czy dwa jeden dla nauczycieli drugi dla pracowników niepedagogicznych?

W odniesieniu do samorządowej jednostki oświatowej oznacza to, że kodeks musi uwzględniać strukturę zatrudnienia właściwą dla szkół i przedszkoli, dla który cechą charakterystyczną jest, iż zatrudniają osoby podlegające różnym pragmatykom, czyli zarówno nauczycieli, podlegających regulacjom Karty Nauczyciela oraz pracowników niepedagogicznych, również posiadających własną pragmatykę służbową – ustawę o pracownikach samorządowych.  W praktyce oznacza to, że można w jednostkach oświatowych przyjąć dwa kodeksy etyki – dla każdej z tych grup zawodowych osobno, jak i jeden obejmujący zakresem swojej regulacji i nauczycieli i pracowników samorządowych.