Koronawirus a innowacyjne rozwiązania w pracy szkoły – rodzaje innowacji w szkole cz. III

21 i 28 września publikowaliśmy dwie pierwsze części artykułów Anny Dudek-Janiszewskiej na temat innowacyjności w szkołach. Dziś zapraszamy na ostatnią odsłonę tego tematu, poświęconą rodzajom innowacji pedagogicznych.

Innowacje organizacyjne mogą obejmować zmiany planu, zadań i ról ucznia i nauczyciela oraz relacji zachodzących między nimi. Ten rodzaj innowacji obejmują struktury działań pedagogicznych, które polegają na zmianie liczby uczniów w klasie, wprowadzeniu zmiany czasu trwania lekcji, tworzeniu zespołów problemowych w szkole, prowadzeniu zajęć we współpracy z innym specjalistą, organizacji klasopracowni, form współpracy szkoły z innymi instytucjami- uczelniami, pracodawcami.

 Innowacje programowe najczęściej dotyczą modyfikacji programu nauczania (bez naruszania podstawy programowej), realizacji programu autorskiego, integrowania nauczania wokół bloków edukacyjnych, wprowadzenia wewnątrzszkolnych zasada oceniania uczniów. Nauczyciele często do niej sięgają zwłaszcza w sytuacjach związanych z ich statusem zawodowym

Innowacje metodyczne dotyczą najczęściej zmian w procesie nauczania/uczenia się w zakresie stosowania nowych metod i form pracy z uczniem, warsztatu pracy nauczyciela, prezentacji materiału, utrwalania lub sprawdzania wiadomości i umiejętności, sposobu sprawdzania efektywności nauczania oraz kontroli osiągnięć uczniów. Mogą odnosić się także do zakresu programu nauczania, technik dydaktycznych, do nowych treści, stylów uczenia i nauczania. Metodyka pracy zarówno nauczyciela, jak i ucznia ma różny zasięg przeobrażeń. Ten rodzaj innowacji zadział się spontanicznie w ubiegłym roku szkolnym.

 Bardzo ważne jest to, że Innowacje można wprowadzić, kiedy się chce i na jak długo się chce. Tak więc, początek września, to dobra pora, by powołać w szkole zespół interdyscyplinarny , który opracuje założenia innowacji organizacyjno-programowej lub zespół do spraw innowacji organizacyjno-metodycznych. Niezależnie od nazwy podjęte działania muszą mieć charakter zespołowy. Dla wszystkich zainteresowanych kształceniem międzyprzedmiotowym polecam platformę  e-learningową CROSSCUT. Platforma jest ogólnodostępna i bezpłatna. Wystarczy założyć konto użytkownika.

Zachęcamy również  Państwa do obejrzenia filmiku https://www.youtube.com/watch?v=FC0TVuZB3A8 i podjęcia działań innowacyjnych w Waszych szkołach.

Z pomocą naszych ekspertów  opracowanie innowacyjnych rozwiązań będzie  prostym zadaniem, gdyż otrzymacie Państwo niezbędne wsparcie w tym zakresie.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *