Zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek ze stref czerwonej i żółtej

Od 10 października br. zasady ze strefy żółtej zostały wprowadzone na terenie całego kraju. W związku z tym przypominamy o zaleceniach MEN i GIS dla dyrektorów publicznych niepublicznych szkół i placówek, obowiązujące w strefie czerwonej i żółtej.

Organizacja pracy szkoły powinna uwzględniać Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie: 

higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,

gastronomii,

organizacji pracy burs/internatu,

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/internatu/bursy.

 Źródło i cały tekst…