LIKWIDACJA DODATKU UZUPEŁNIAJĄCEGO I PODWYŻSZENIE PENSUM – PROPOZYCJE MEIN

Na posiedzeniu grupy roboczej ds. systemu wynagradzania i czasu pracy nauczycieli Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycje zmian w statusie zawodowym nauczycieli w zakresie systemu wynagradzania oraz czasu pracy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *