Nauczyciele się starzeją. Zaledwie 7 proc. ma mniej niż 30 lat

Z danych Eurostatu wynika, że w 2019 r. w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zatrudnionych było 5,2 mln nauczycieli. To 5 proc. więcej w porównaniu z 2013 r. - wówczas pracowało ich 5 mln.

Większość nauczycieli w UE to kobiety – 73 proc. (3,8 mln w 2019 r.), co stanowi wzrost o 6 proc. w porównaniu z 2013 r. Najwyższy odsetek pań odnotowano na Łotwie (87 proc.), a następnie na Litwie (85 proc.), w Bułgarii (84 proc.), Słowenii i Estonii (po 83 proc.). Z kolei najwięcej mężczyzn, wykonujących zawód nauczyciela, było w Danii (38 proc.), Luksemburgu (35 proc.), Hiszpanii (34 proc.) i Grecji (33 proc.).

W Polsce było 253 077 nauczycieli, z czego aż 209 794 to kobiety (blisko 83 proc.), a 43 283 to mężczyźni (ok. 17 proc.). 

Źródło i cały tekst: https://www.pulshr.pl/edukacja/nauczyciele-sie-starzeja-zaledwie-7-proc-ma-mniej-niz-30-lat,84753.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *