OCENA PRACY I URLOP WYPOCZYNKOWY NAUCZYCIELI – PROPOZYCJE MEIN

Zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli, które planuje Ministerstwo Edukacji i Nauki obejmą także kwestię oceny pracy nauczycieli, a także sposobu rozliczania urlopu wypoczynkowego nauczycieli.

źZmiany w zakresie oceny pracy nauczycieli:

 

  • ustalenie przypadków, w których wymagana będzie określona ocena pracy:
  • przed uzyskaniem każdego stopnia awansu zawodowego oraz stopnia specjalizacji zawodowej,
  • przy ubieganiu się o pełnienie określonych funkcji;
  • określenie w rozporządzeniu szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela, odnoszących się do kryteriów głównych określonych w ustawie.
  • Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela oraz dyrektora szkoły określone zostaną w rozporządzeniu.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *