Nauczycielom nie ma jak w Warszawie

Od 358,28 zł do 533,70 zł - w zależności od analizowanego półrocza - wyniosła średnia wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ze stołecznych placówek oświatowych.

Ratusz przygotował zestawienie dotyczące wysokości przyznanego dodatku motywacyjnego dla nauczycieli z warszawskich placówek oświatowych w 2014 r. i 2015 r. 

Dane w rozbiciu na poszczególne dzielnice miasta (oraz placówki nadzorowane bezpośrednio przez Biuro Edukacji) przygotowano po tym, jak do urzędu wpłynęło pytanie od radnego. 

Z danych magistratu wynika, że w ciągu nieco ponad półtora roku przeciętna wysokość dodatku motywacyjnego urosła o ponad 175 zł, z 358,28 zł do 533,70 zł. 

W okresie od września 2013 r. do lutego 2014 r. średnia wysokość dodatku motywacyjnego we wszystkich dzielnicach wyniosła 358,28 zł, w kolejnym półroczu (marzec – sierpień 2014 roku) było to już 400,72 zł, w okresie od września 2014 do lutego 2015 roku – 488,53 zł, a od marca 2015 roku – 533,70 zł. 

Źródło i cały tekst: http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/151920/Nauczycielom-nie-ma-jak-w-Warszawie

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *