Nie wobec każdego i nie po równo. Tak wygląda empatia w wydaniu polskich uczniów

Uczniowie z ubogich rodzin i z niepełnosprawnościami wywołują u polskiej młodzieży największe współczucie, troskę i potrzebę pomagania. Mniej empatyczny i wykazujący obojętność stosunek ma młodzież do osób należących do wspólnoty religijnej i o odmiennej tożsamości płciowej. Rzecznik Praw Dziecka opublikował wyniki „Badania postaw i zjawiska przemocy w stosunku do grup marginalizowanych społecznie wśród nastolatków”.

 

  • Zlecone przez Rzecznika Praw Dziecka badanie przeprowadzono w szkołach ponadpodstawowych w całej Polsce. Badaniem objęto łącznie reprezentacyjną próbę 3046 uczniów.
  • Z badania wynika, że młodzież w znacznej większości wykazuje przychylne postawy wobec osób reprezentujących grupy marginalizowane społecznie.
  • Najbardziej – wobec osób z niepełnosprawnością i w nieco mniejszym stopniu wobec ubogich.

Z badania wynika, że w stosunku do osób należących do mniejszości narodowych, postawy młodych ludzi nie różnią się znacząco od wartości odnotowanych dla osób neutralnych, nie charakteryzujących się żadną szczególną cechą. Ta grupa – neutralna – stanowiła w badaniu punkt odniesienia wobec grup marginalizowanych.

„Postawy badanej młodzieży wobec osób ze wspólnoty religijnej odznaczają się częstszym ujawnianiem negatywnych emocji niż wobec osób neutralnych. Najmniej przychylne postawy są deklarowane wobec osób o odmiennej orientacji płciowej” – czytamy w dokumencie.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/nie-wobec-kazdego-i-nie-po-rowno-tak-wyglada-empatia-w-wydaniu-polskich-uczniow,421102.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *