Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli w projekcie rozporządzenia MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało nowelizację przepisów dotyczącą zasad rekrutacji do szkół i przedszkoli. Zmiany uwzględniają m.in. wykreślenie z egzaminu ósmoklasisty czwartego przedmiotu obowiązkowego wybieranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia MEiN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych szkół i przedszkoli. Nowe przepisy określają m.in. sposób przeliczania poszczególnych kryteriów na punkty oraz zasady ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty. Źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/nowe-zasady-rekrutacji-do-szkol-i-przedszkoli-w-projekcie-rozporzadzenia-mein

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *