Nowoczesne sposoby zarządzania. Nowoczesny dyrektor w szkole. Rozdział 3 część 7

Jakie są podstawowe zadania dyrektora szkoły? Czy dyrektor formalista jest w stanie je zrealizować? Czy trzeba być liderem?

Witajcie

Nasz Dyrektor szkoły zbudował już efektywny zespół pracowniczy i stworzył system zarządzania zgodny z wizją własną, zaakceptowaną przez społeczność szkolną. Wie, jak skutecznie temu zespołowi przewodniczyć.

Czy to wystarczy? W niniejszym, jednym z ostatnich publikowanych na łamach Edurady rozdziałów przedstawiam kilka wybranych sposobów na nowoczesne zarządzanie.

Część z nich wzięła się z zarządzania firmą biznesową. Dlaczego nie wykorzystać tych sposobów do zarządzania szkołą?

Zapraszam do lektury!

Artur Foremski
artur.foremski@eko-tur.pl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *