Tworzenie przez powiat programów wsparcia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

Zgodnie z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Niniejszy przepis stworzył podstawę prawną do uruchamiania przez jednostki samorządu terytorialnego z własnej inicjatywy programów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/21336-tworzenie-przez-powiat-programow-wsparcia-dla-uzdolnionych-dzieci-i-modziey

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *