Od 2016 nowe zasady zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na wypowiedzeniu

Od 2016 roku zostanie prawnie uregulowana kwestia zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

W okresie wypowiedzenia uprawnienia i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy nie ulegają zmianie. Zatrudniony ma więc między innymi prawo do wynagrodzenia na takim samym poziomie czy do świadczeń socjalnych.

Ponadto dana osoba nadal jest zobowiązana do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, a obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości zwolnienia jej z tego obowiązku. Pracodawca może co prawda zwolnić jednostronnie pracownika ze świadczenia pracy, jeżeli utracił do niego zaufanie i nie chce już z nim współpracować lub w przypadku, gdy jest to uzasadnione interesem ekonomicznym pracodawcy, na przykład likwidacją stanowiska i brakiem możliwości oddelegowania pracownika do innej pracy.

Źródło i cały tekst: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/904433,zwolnienie-z-obowiazku-swiadczenia-pracy-na-wypowiedzeniu-2016.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *