Odwołanie dyrektora szkoły

Jeżeli istniejący w szkole konflikt trwa od paru lat brak jest możliwości uznania, iż zachodziły przesłanki do zastosowania nagłego trybu odwołania ze stanowiska dyrektora, określonego w art. 38 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *