Ograniczenie w funkcjonowaniu placówek oświaty do 10 kwietnia. Jest rozporządzenie MEN

Do 10 kwietnia potrwają ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli - wynika z rozporządzenia MEN, które w piątek ukazało się w Dzienniku Ustaw. Od 25 marca placówki te będą zobowiązane jednak prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W piątek późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra edukacji narodowej nowelizujące rozporządzenie MEN z 11 marca „w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

Nowy dokument wydłuża okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju do 10 kwietnia 2020 r. (wcześniej datę te określono na 25 marca)…źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/ograniczenie-w-funkcjonowaniu-placowek-oswiaty-do-10-kwietnia-jest-rozporzadzenie-men,163763.html