25.03.2020

Obowiązki dyrektora szkoły na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Prezentujemy Państwu szczegółowe obowiązki dyrektorów szkół wynikające z najnowszego rozporządzenia MEN na temat czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

danger-school-traffic-signal-5

Nauczanie zdalne, RODO i koronawirus. Życie weryfikuje przepisy

Nauczanie zdalne, RODO i koronawirus. Życie weryfikuje przepisy Lekcja na odległość prowadzona z wykorzystaniem zewnętrznych platform komunikacyjnych nie prowadzi do naruszenia przepisów RODO. (fot. mat. pras. OSE) Decyzja ministra edukacji o zamknięciu szkół i obowiązku prowadzenia zajęć na odległość spowodowała poruszenie i mobilizację w polskiej oświacie. Dzienniki elektroniczne poszły w ruch, a wraz z nimi dane osobowe uczniów. Jednak nie każdy dziennik zapewnia odpowiedni standard kontaktu nauczyciel-uczeń-rodzic. W użyciu są też platformy zewnętrzne prowadzenia lekcji on line. Nauczyciele obawiają się, że mogą naruszać przepisy RODO. Czy słusznie?

exercise-in-the-1950-s-1438159

CHARAKTER WNIOSKU NAUCZYCIELA O PRZENIESIENIE W STAN NIECZYNNY

Karta Nauczyciela w art. 20 ust. 1 pkt 2 wskazuje, że dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.