Pięć konkursów dotacyjnych

Fundacja Grupy PERN ogłosiła konkursy dotacyjne ukierunkowane na wsparcie projektów lokalnych realizowanych w niedalekiej odległości (do 100 km) od obiektów firmy PERN S.A. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące nowych inicjatyw Fundacji przewidujących wsparcie dla projektów z zakresu czytelnictwa, kultury, sportu, historii oraz pielęgnowania tradycji. Ostateczny termin składania wniosków w ramach wszystkich naborów upływa 30 czerwca 2023 r.
  • Program „Książka paliwem dla wyobraźni”.
  • Program „Paliwo dla kultury”.
  • Program „Tradycja naszą siłą”.
  • Program „Wyrównujemy szanse”.
  • Program „Lokalny patriota”.
    Więcej informacji o naborach wniosków można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Grupy PERN S.A.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *