Po co PESEL w legitymacjach szkolnych

Od roku szkolnego 2015/2016 zaczną obowiązywać nowe wzory legitymacji szkolnych. Zmienione dokumenty będą zawierały PESEL. Ułatwi to sprawdzenie, czy dziecko ma ubezpieczenie zdrowotne.

Na pierwszy rzut oka ta zmiana może wydawać się niepotrzebna, ponieważ wszystkie dzieci do 18. roku życia mają prawo do opieki zdrowotnej niezależnie od tego, czy są ubezpieczone, czy nie. Jednak dla Narodowego Funduszu Zdrowia ma znaczenie, które dziecko zostało zgłoszone do ubezpieczenia, ponieważ koszty leczenia dzieci nieubezpieczonych pokrywa się z innej puli. – Jeżeli dziecko do 18. roku życia zostało prawidłowo zgłoszone do ubezpieczenia, jest uprawnione do świadczeń i za jego leczenie zapłaci NFZ. W przypadku gdy nie jest zgłoszone do ubezpieczania, koszty leczenia pokrywa budżet państwa – tłumaczy Sylwia Wądrzyk, główny specjalista biura komunikacji społecznej centrali NFZ.

Źródło i cały tekst: http://tbip.pl/oswiata/w-legitymacjach-szkolnych-bedzie-pesel-1290.html