Poznaj historię Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Nauczyciela. Obchody już 14 października!

Idea obchodzenia w Polsce specjalnego święta nauczycieli sięga 1957 r. Wówczas, podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie, zaproponowano, aby 20 listopada stał się Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela.

Ostatecznie zwyciężyła propozycja uczczenia rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. Uchwalona w 1972 r. ustawa Karta praw i obowiązków nauczyciela wprowadziła Dzień Nauczyciela obchodzony właśnie 14 października.

Jak wyjaśnia art. 74 Karty Nauczyciela: W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w 1982 r. w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela. Nazwa dzień Nauczyciela została jednak w powszechnym użyciu.
Źródło i dalsza część tekstu: https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/poznaj-histori%C4%99-dnia-edukacji-narodowej-i-dnia-nauczyciela-obchody-ju%C5%BC-14-pa%C5%BAdziernika/ar-AA1hzjSn?ocid=msedgntp&cvid=918c22ad7e6147f4bb40a878d6a7203f&ei=50

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *