Programy dla rozwoju szkolnictwa w Polsce. 10 priorytetów MEN na 2020 rok

Kontynuacja reformy szkolnictwa polskiego to podstawowe zadanie, jakie Ministerstwo Edukacji Narodowej wyznaczyło sobie na tę kadencję. Obok spraw strukturalnych pojawiają się jednak te mniejszej wagi, aczkolwiek niezwykle istotne z punktu widzenia funkcjonowania placówek oświatowych.

W puli dostępnych środków pojawią się pieniądze na zakupy sprzętu IT, modernizację szkół. Minister Dariusz Piontkowski nie przewiduje jednak wariantu, w którym szkoły miałyby być przekazywane prywatnym inwestorom.

 Źródło : https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/programy-dla-rozwoju-szkolnictwa-w-polsce-10-priorytetow-men-na-2020-rok,147334.html