Propozycje bezpłatne dla naszych Klientów – Nauczyciel na zastępstwo

Nasz projekt „Nauczyciel na zastępstwo” stał się faktem. W dniu wczorajszym oficjalnie poinformowaliśmy dyrektorów szkół i placówek Warszawy i Mazowsza, że grupa ponad 70 nauczycieli jest gotowa podjąć pracę na zastępstwo w szkole.

Pomysł wsparcia bezrobotnych nauczycieli przez Grupę EKO-TUR, w skład której również wchodzi EDURADA po wielu modyfikacjach, przybrał kształt projektu „Nauczyciel na zastępstwo”. Już dzisiaj dyrektorzy szkół mogą skorzystać z naszej bazy nauczycieli. Ta znacząca grupa przeszła wstępną selekcję i jest gotowa do pełnienia tej funkcji.

Zasady współpracy pomiędzy dyrektorem placówki, koordynatorem projektu oraz nauczycielem są bardzo proste i czytelne. Dyrektor szkoły wypełnia zamieszczoną na stronach naszego portalu kartę zgłoszenia  o zapotrzebowaniu nauczyciela na zastępstwo. Od tego momentu administrator bazy rozpoczyna realizację zlecenia. Analizuje zasoby naszej bazy i sprawdza, który z nauczycieli odpowiada na potrzeby szkoły. Po wykonaniu tego zadania, kontaktuje się z kandydatem na zastępstwo i składa mu wstępną ofertę pracy. Jeżeli nauczyciel jest zainteresowany nią, nasz pracownik przekazuje jego dane dyrektorowi szkoły. W momencie, kiedy obie strony akceptują warunki współpracy, następuje podpisanie umowy. Cała procedura naszego wsparcia powinna zamknąć się w ciągu kilku dni.

Mamy nadzieję, że nasza propozycja, a także sposób jej realizacji, jest dla dyrektorów szkół interesującą ofertą. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów tego przedsięwzięcia. Pierwszym elementem jest czas, w jakim dyrektorzy otrzymają od nas kandydatury na nauczyciela na zastępstwo. Szkoła, która przez dłuższy okres nie realizuje podstawy programowej ze względu na brak nauczyciela, nie spełniając swojego podstawowego zadania bierze odpowiedzialność za wyniki egzaminów zewnętrznych. W związku z tym dyrektor szkoły czując presję czasu, ma wielki kłopot, aby wybrać nauczyciela, który spełnia kryteria jego oczekiwań. Często decyduje się na wybór osoby dość przypadkowej. Konsekwencją takiego wyboru jest obniżenie jakości zajęć i wyników egzaminów końcowych. Dlatego też postawiliśmy sobie za cel, aby w możliwie krótkim czasie odpowiedzieć na potrzeby dyrektora w tym zakresie.

Innym dość istotnym problemem jest adaptacja nauczyciela w nowej szkole i jego akceptacja przez uczniów. Taka faza występuje zawsze. Czasem może być w miarę krótka, ale często przebiega niespodziewanie długo i to także ma wpływ na jakość nauczania. Bycie nauczycielem na zastępstwo jest zadaniem wyjątkowo trudnym i dlatego do tej roli nauczyciele powinni być szczególnie przygotowani. Jeżeli przy pomocy dyrektorów szkół nasz projekt nabierze dynamiki i będzie przekształcał się w działania perspektywiczne, to także i w tym zakresie będziemy chcieli pomóc nauczycielom znajdującym się w naszej bazie. Eko-Tur jako placówka doskonalenia nauczycieli jest gotowa pomóc im w przygotowaniu się do pierwszego wejścia do szkoły i skrócenia czasu adaptacji w nowym środowisku.

Dzisiaj stawiamy sobie za cel dotarcie do szerokiego grona dyrektorów szkół z naszym projektem. Pragniemy, aby nabrali oni przekonania co do sensu tego przedsięwzięcia i rozpoczęli współpracę z nami.

Mamy nadzieję, że tak się stanie, a nauczyciele bardzo szybko dostaną szansę na pracę. Bo taka właśnie była misja naszego pomysłu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *