W każdym powiecie powstanie Centrum Dziecka i Rodziny

Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad nową formułą wsparcia ucznia - szczególnie z niepełnosprawnością i jego rodziny, w którym ważną rolę odgrywają poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki specjalne. Nie ma planów ich likwidacji - poinformował resort.

MEiN stawia sobie trzy cele: stworzenie międzyresortowego systemu działań na rzecz dzieci, uczniów i rodziny; zagwarantowanie dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i uczniów na terenie szkoły, placówki; poprawienie jakości kształcenia wszystkich uczniów, w tym z niepełnosprawnościami.

Chcemy przygotować system wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziców. W każdym powiecie powstaną międzyresortowe instytucje – Centra Dziecka i Rodziny (CDR). Głównym zadaniem Centrów będzie zdiagnozowanie potrzeb dziecka, przygotowanie dla niego i jego rodziny wsparcia – podało ministerstwo

Każde dziecko, uczeń musi mieć zagwarantowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły i placówki, która będzie dostosowana do jego potrzeb oraz, że specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej muszą być obecni w polskich szkołach – zaznaczyło.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/w-kazdym-powiecie-powstanie-centrum-dziecka-i-rodziny,254499.html