SPECJALIZACJE DLA NAUCZYCIELI DYPLOMOWANYCH – PROPOZYCJE MEIN

Nowym rozwiązaniem w stosunku do przepisów obowiązujących jest propozycja Ministerstwa Edukacji i Nauki dotycząca stopni specjalizacji dla nauczycieli dyplomowanych.

Resort edukacji zaproponował cztery specjalizacje do wyboru przez nauczyciela:

  • Specjalizacja w zakresie dydaktyczno-metodycznym
  • Specjalizacja w zakresie opiekuńczo-wychowawczym
  • Specjalizacja w zakresie zarządzania i organizacji
  • Specjalizacja w zakresie nadzoru i efektów kształcenia

I Stopień specjalizacji/Pierwsza specjalizacja (5 lat po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego)

II Stopień specjalizacji/ Druga specjalizacja (5 lat od uzyskania I stopnia specjalizacji/ Pierwszej specjalizacji) – nauczyciel wybierze nową specjalizację, która będzie przebiegała tak samo jak specjalizacja I stopnia.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/61674-specjalizacje-dla-nauczycieli-dyplomowanych-propozycje-mein

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *