Szkoła nie może żądać podania numeru PESEL rodzica przy rekrutacji

Rodzice oraz inspektorzy ochrony danych z sektora oświaty zwracają się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z pytaniami na temat przetwarzania danych podczas trwającej rekrutacji do szkół i przedszkoli. Dotyczą one m.in. zakresu danych wymaganych we wnioskach rekrutacyjnych czy okresu przechowywania danych osobowych kandydatów.

Numer PESEL oraz numer i seria dowodu osobistego rodziców kandydata nie powinny być wymagane przez szkoły i przedszkola w procesie rekrutacji.

W związku z sytuacją epidemiczną wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych placówek. Nie jest natomiast dopuszczalne publikowanie ich na portalach społecznościowych.

Po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, listy przyjętych kandydatów powinny zostać usunięte ze strony internetowej i zamieszczone na tablicy ogłoszeń w placówce.

Źródło i cały teskt: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/szkola-nie-moze-zadac-podania-numeru-pesel-rodzica-przy-rekrutacji,173708.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *