Twoje dziecko miało wypadek w szkole? Zobacz, czego możesz się domagać

Jeżeli w wyniku wypadku w szkole uczeń doznał szkody, która była wynikiem zaniedbań obowiązków ciążących na placówce oświatowej, dziecko albo rodzice mogą domagać się pieniężnego odszkodowania, zadośćuczynienia a nawet renty.

Za wypadek w szkole rozumie się zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które miało miejsce na terenie szkoły lub poza nią, między innymi w trakcie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, także podczas wycieczek, zawodów sportowych czy wyjścia pod opieką nauczyciela.

Źródło i cały tekst: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/869559,wypadek-w-szkole-odszkodowanie-renta.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *