W 2021 roku 6110 zł subwencji oświatowej na jednego ucznia

Finansowy standard A, czyli kwota na jednego ucznia wykorzystywana przy podziale subwencji oświatowej między samorządy, ma wynieść w przyszłym roku 6110 zł. Tak zakłada projekt budżetu państwa na 2021 r.

Sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej pozytywnie zaopiniowały w czwartek projekt budżetu państwa na 2021 r. w częściach dotyczącej subwencji oświatowej, budżetach wojewodów na oświatę i rezerw celowych.

Wcześniej połączone komisje odrzuciły poprawkę zgłoszoną przez Krystynę Szumilas (KO) zwiększającą subwencję oświatową.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 r. całość wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi 57 mld 077 mln 534 tys. zł. Największą jej część stanowi subwencja oświatowa, która ma wynieść 52 mld 41 mln 694 tys. zł. Reszta to środki w rezerwach celowych, budżetach resortów i budżetach wojewodów.

źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/w-2021-roku-6110-zl-subwencji-oswiatowej-na-jednego-ucznia

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *