W tym roku krótszy termin na złożenie arkusza organizacji szkoły

Źródło: iStock Organizacja związkowa ma 10 dni roboczych na zaopiniowanie projektu arkusza organizacyjnego szkoły i dyrektor musi to brać pod uwagę przygotowując dokument. W tym roku oznacza to trochę krótszy termin dla dyrektora, bo graniczna data wypada w niedzielę. Cała procedura musi zamknąć się do końca maja.

Koniec terminu w niedzielę

Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Harmonogram określa § 17 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli:

 

  • do 21 kwietnia dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu arkusz zaopiniowany przez organizacje związkowe;
  • do 19 kwietnia organizacja ma czas na zaopiniowanie arkusza (ma na to 10 dni roboczych, co dyrektor powinien uwzględnić, żeby nie uchybić terminom);
  • do 20 maja danego roku organ prowadzący uzyskuje opinie organu nadzoru pedagogicznego;
  • do 29 maja organ prowadzący zatwierdza arkusz.

Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/oswiata/arkusz-organizacji-szkoly-20202021-harmonogram-skladania,498013.html

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *