Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia – przykładowy arkusz

Od początku bieżącego roku szkolnego obowiązują nowe akty prawne regulujące organizację, udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, obejmujące również kształcenie uczniów niepełnosprawnych.

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *