Wypalenie zawodowe coraz częściej dotyka nauczycieli

Chroniczne zmęczenie, stres, obciążenie pracą czy brak wsparcia to jedne z przyczyn wypalenia zawodowego. Dotyczy ono wielu grup zawodowych, ale jedną z najbardziej wrażliwych są pedagodzy.
  • Wypalenie zawodowe najczęściej rozumiane jest jako stan fizycznego, psychicznego i emocjonalnego wyczerpania, które z reguły objawia się przez chroniczne zmęczenie.
  • Wśród grup tzw. wysokiego ryzyka wypalenia zawodowego są m.in. pracownicy ochrony zdrowia, psycholodzy, pracownicy socjalni czy pedagodzy.
  • UNICEF wraz z partnerami realizuje szeroki zakres działań, których celem jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek w Polsce.

Nauczyciele i nauczycielki w Polsce od trzech lat próbują stawić czoła niespotykanym dotąd wyzwaniom. Najpierw było to nauczanie zdalne podczas pandemii COVID-19, a teraz konieczność dostosowania metod pracy i nauczania do specyfiki klasy wielokulturowej. To pedagodzy codziennie pracują z dziećmi uchodźczymi, starają się tworzyć włączające klasy, uczą języka polskiego i starają się stosować najlepsze metody komunikacji międzykulturowej. Aby robić to skutecznie, potrzebują nie tylko wzmocnienia kompetencji, ale również zadbania o własny dobrostan i odporność psychiczną.
Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/wypalenie-zawodowe-coraz-czesciej-dotyka-nauczycieli,496345.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *