Zakażenie koronawirusem w szkole może oznaczać pozew

Wielu nauczycieli, dyrektorów szkół zadaje sobie pytanie, czy jeśli w ich szkole pojawi się ognisko epidemii, będą musieli się liczyć z odpowiedzialnością za zachorowania dzieci. Nie można tego wykluczyć.

Założyć można, że w związku z zakażeniami koronawirusem w szkołach rodzice poszkodowanych dzieci będą zgłaszali roszczenia do organu prowadzącego – najczęściej gminy – za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie w wykonywaniu władzy publicznej. A może także do państwa, gdyby wydane przez władze oświatowe czy sanitarne regulacje epidemiczne okazały się wadliwe, niepełne, nieskuteczne.

Źródło i cały tekst: https://www.rp.pl/Nauczyciele/308309952-Zakazenie-koronawirusem-w-szkole-moze-oznaczac-pozew.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *