Zapraszamy do poradni

Instytut Kształcenia Eko – Tur cały czas się rozwija, świadczyć może o tym choćby fakt, że od dłuższego czasu działa przy naszym Instytucie poradnia psychologiczno-pedagogiczna Primopsyche.

W związku z tym mamy przyjemność zaprosić wszystkich czytelników Edurady na Dzień Otwarty, który odbędzie się 24 listopada w godzinach od 9.00 do 14.00, w siedzibie poradni, przy ul. Nabielaka 15/1a. Szczegółowy program i numer kontaktowy, pod którym prowadzone są zapisy, dostępne są na stronie internetowej: www.primopsyche.pl Szerzej on naszej inicjatywie można przeczytać w artykule Magdaleny Kaliszkowskiej.

Ogromnym powodzeniem wśród czytelników cieszy się nasz nowy dział wydarzenia i akty prawne, w którym informujemy Państwa o wszystkim, co aktualne i ważne dla ludzi związanych z oświatą. Ta zakładka rozwija się w sposób imponujący i jest na bieżąco uzupełniana ciekawymi informacjami.

W tym tygodniu ruszamy z cyklem poświęconym pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zamieszczamy na naszej stronie wzór Arkusza Kontrolnego KIPU przygotowanego przez Piotra Ślusarczyka w porozumieniu z Haliną Szymańską. Dokument ważny dla dyrektorów i koordynatorów zespołów utworzonych dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nie zapominamy o nauczycielach bibliotekarzach. Specjalnie dla niech i ich dyrektorów zamieściliśmy artykuł omawiający rolę biblioteki szkolnej we wdrażaniu nowej podstawy programowej. A trzeba przyznać, że rola to niebagatelna!

W dziele zagranicznym przedstawiamy „dobrą praktykę” radzenia sobie z przemocą wśród dzieci i młodzieży u jej źródeł, czyli w domu rodzinnym. Jolanta Lamm ze Szwajcarii specjalnie dla Edurady przedstawia doświadczenia tamtejszych samorządów, które mogłyby, naszym zadaniem, funkcjonować z powodzeniem także nad Wisłą.

Nieczęsto zdarza się, że organizację pozarządowe chętnie podejmują współpracę ze środowiskami szkolnymi, dlatego też zdecydowaliśmy się przedstawić Państwu apel środowiska działaczy ekologicznych, upominających się o rzetelną edukację ekologiczną w szkołach. Monika Jaromin z Instytutu na rzecz Ekorozwoju omawia wiele ważkich argumentów, a także zaprasza na szkolenia Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat.

Proszę nie zapomnieć również o zajrzeniu do działu pytań i odpowiedzi. W tym tygodniu Państwa wątpliwości próbują rozwiać nasi eksperci Maciej Biernacki i Bogdan Żerkowski.

Owocnej lektury!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *