Zdalne nauczanie: W co dziesiątej szkole bez realizacji podstawy programowej i bez oceniania. Najgorzej w szkołach wiejskich

85% dyrektorów deklaruje możliwość realizacji obowiązku edukacji zdalnej w szkołach, w 74% szkół realizowany jest dotychczasowy rozkład zajęć, a 58% wprowadziło w swoich placówkach wspólne narzędzia do pracy na odległość. Częściej z wyzwaniami mierzyły się szkoły podstawowe i szkoły wiejskie, a jako wskazywane w pierwszej kolejności pojawiają się brak sprzętu i kompetencji cyfrowych.

To wyniki badania dyrektorów szkół*, zrealizowanego w drugiej połowie kwietnia, w ramach ogólnopolskiego projektu edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter”. Projekt jest skierowany do szkół i oferuje bezpłatne szkolenia dla nauczycieli pokazujące potencjał korzystania z różnorodnych narzędzi cyfrowych podczas lekcji. Realizowany jest partnersko przez Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.

Źródo i cały tekst: https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1482881,zdalne-nauczanie-pandemia-koronawirus-badan.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *