Kryteria oceny istnienia warunków do zatrudnienia nauczyciela na czas nieokreślony

Normy w niej zawarte noszą w sobie cechy generalności (czyli nie odnoszą się do indywidualnie oznaczonego podmiotu, lecz do pewnej kategorii potencjalnych adresatów - pracowników pedagogicznych - zarówno aktualnych, jak i przyszłych) i abstrakcyjności (tj. mogą zostać wykorzystane w nieograniczonej liczbie przypadków w przyszłości), a poprzez swój charakter kształtują sytuację prawnąjej adresatów.

Przewidziany w art. 10 ust. 7Karty Nauczyciela wyjątek przewidujący możliwośćzatrudnienia nauczyciela na podstawie umowy o pracęna czas określony wymaga zaistnienia jednej z dwóch określonych w tym przepisie przesłanek – potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub potrzeby zastępstwa nieobecnego nauczyciela.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/27879-kryteria-oceny-istnienia-warunkow-do-zatrudnienia-nauczyciela-na-czas-nieokrelony

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *