Organizacja szkół i placówek – standardy zatrudnienia

Partnerstwo samorządów w ramach powiatowego obszaru funkcjonalnego sprzyjać może usprawnieniu usług publicznych w dziedzinie oświaty.

Standardy zatrudnienia mogą być podstawą do przygotowywania polityk i strategii dotyczących zasobów w oświacie. Przeprowadzenie analiz, określenie standardów zatrudnienia dla wszystkich JST nie ma na celu podejmowania decyzji kadrowych.

Ustawa o systemie oświaty stanowi, że organizację szkoły powinien określać jej statut, dotyczy to zarówno szkół publicznych (art. 60 ust. 1 pkt 4), jak i niepublicznych (art. 84 ust. 2 pkt 4). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół wraz z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych dają podstawę prawną do corocznego sporządzania ar- kusza organizacji szkoły przez dyrektora szkoły.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/27866-organizacja-szko-i-placowek-standardy-zatrudnienia

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *