shadow-1555461

Obowiązek konsultacji ze związkami zawodowymi uchwały o wymiarze godzin zajęć nauczycieli

Rada Miejska podjęła Uchwałęw sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęćnauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów i logopedów.

pencil-1422931

Kryteria oceny istnienia warunków do zatrudnienia nauczyciela na czas nieokreślony

Normy w niej zawarte noszą w sobie cechy generalności (czyli nie odnoszą się do indywidualnie oznaczonego podmiotu, lecz do pewnej kategorii potencjalnych adresatów – pracowników pedagogicznych – zarówno aktualnych, jak i przyszłych) i abstrakcyjności (tj. mogą zostać wykorzystane w nieograniczonej liczbie przypadków w przyszłości), a poprzez swój charakter kształtują sytuację prawnąjej adresatów.