Zawieranie kontraktów z uczniami część 2

Pośród wielu wymagań ,jakie państwo stawia szkołom i placówkom są takie, które dotyczą wychowawczej roli szkoły a mianowicie kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Pierwszą część artykułu na temat kontaktu znajdą Państwo tutaj.

Zakres przestrzegania kontraktu musi być systematycznie monitorowany, Nauczyciel ma obowiązek udzielać informacji zwrotnej .Może też zobowiązać ucznia, aby samodzielnie dokonywał samooceny swojego działania.

Przekazując informację zwrotną, nauczyciel:

– zaczyna od informacji pozytywnych ( mówi, co uczeń zrobił dobrze), przekazuje konkretne  informacje , mówi o faktach a nie o opiniach;

– mówi, co należy zmienić;

– wskazuje , jak zmienić zachowanie /jak wykonać zadanie, żeby było dobrze ocenione;

– ustala termin, do kiedy oczekuje na tę zmianę;

W przypadku lekceważenia zapisów umowy , jawnej odmowy wypełniania jej przez ucznia, w zależności od problemu, należy powiadomić instytucje wspierające, tj. sąd  rejonowy, wydział spraw rodzinnych i  nieletnich, odpowiednie dla danego miejsca zamieszkania. W Wydziale Spraw Rodzinnych i Nieletnich,   zawodowi i społeczni kuratorzy sadowi z nakazu instytucji  sprawują nadzór nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej przez opiekunów dziecka. Z kuratorem sądowym warto współpracować  i zaprosić np. do udziału przy podejmowaniu kolejnych prób zawarcia kontraktu                         z uczniem

Można również szukać pomocy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które oferują przeprowadzenie badań specjalistycznych, udział w zajęciach terapeutycznych, reedukacyjnych lub  terapię indywidualną lub rodzinną.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *