Rola dyrektora w negocjacjach

Ogromne zadania stoją wobec dyrektora szkoły. Jest on bowiem strażnikiem dobrego funkcjonowania szkoły, która jest wielkim systemem społecznym, a jego członkowie wstępują w interakcje na wielu płaszczyznach.

Pierwszą część artykułu przeczytają Państwo TUTAJ.

Negocjacje mają sens tylko wtedy, gdy obie strony są gotowe do porozumienia, mimo że mają różne poglądy czy interesy. Podczas rozmowy ważne jest także kontrolowanie swojego zachowania, panowanie nad wewnętrzną agresją, aby uniknąć niekontrolowanych wybuchów złości. Pamiętajmy również o tym, że powinniśmy okazywać szacunek drugiej osobie. Spokojnie przekażmy informacje dotyczące danego spotkania oraz ustalmy wspólne rozwiązanie. Należy również zadbać o odpowiednie miejsce negocjacji, by każda ze stron czuła się komfortowo. Konflikt powinien być rozwiązywany w cichym i spokojnym miejscu, aby nic nie zakłóciło naszej konwersacji, by w spokoju skupić myśli i wymienić swoje argumenty dotyczące danej sprawy.

            W tym względzie ogromne zadania stoją wobec dyrektora szkoły. Jest on bowiem strażnikiem dobrego funkcjonowania szkoły, która jest wielkim systemem społecznym, a jego członkowie wstępują w interakcje na wielu płaszczyznach: dyrektor/uczeń/nauczyciel/rodzic/władze nadrzędne. Dlatego też umiejętności negocjacyjne są niebywale przydatne w codziennej pracy w szkole, ponieważ stykają się w niej różne charaktery, tym samym powstają konflikty, które należy eliminować, aby agresja nie narastała. Dyrektor ma również na uwadze bezpieczeństwo społeczności szkolnej, czyli jednego z najistotniejszych priorytetów w szkole.

            W szkole nie da się jednak uniknąć sytuacji konfliktowych, dlatego dyrektor powinien mieć własne argumenty, aby nie ponieść porażki na samym początku, ozmowy wcale nie muszą być nieprzyjemne, to wszystko zależy od nastawienia stron   konfliktu. Jeżeli dwie strony poszukują najlepszego rozwiązania, to ustalenia nie muszą być wygraną ani przegraną, lecz powinny być akceptowane przez wszystkich. Należy mieć na uwadze, że pragnienia i potrzeby ludzi rozpoczynają proces negocjacyjny, dlatego trudno jest stwierdzić, w którym momencie zaczynają się negocjacje.

            Dyrektor szkoły podejmując negocjacje inaczej będzie rozmawiał z nauczycielem, inaczej z rodzicem, a jeszcze inaczej z uczniem czy całą klasą. Techniki, które zastosuje w dużej mierze zależą od sytuacji, posiadanej wiedzy i doświadczenia, ale też intuicji, jaką posiadać powinien każdy dyrektor. Dużą rolę będzie odgrywała punktualność, kultura osobista oraz odpowiedni strój, ponieważ dyrektor powinien „świecić przykładem” w każdej sferze rozwoju.

            Kolejnym niezbędnym elementem jest sztuka słuchania i podążania za tokiem rozumowania osoby, z którą negocjujemy. Dyrektor powinien mówić zrozumiałym językiem, wypowiadać się bez uogólnień, otwarcie i nie oceniać rozmówcy, aby nie czuł się on skrępowany i chciał podjąć rozmowę.

Postępując według wskazówek, dotyczących negocjacyjnej roli dyrektora, o których była mowa powyżej, nasuwa się stwierdzenie, że osoba ta ma uznanie w oczach innych, każdy liczy się z jej zdaniem, ustala ona konkretne zasady, których nie pozwala przekraczać, tym stawia tworzy granicę, mając szacunek dla samego siebie.

Magdalena Mysłek – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Eko-Tur

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *