edurada.pl

Formułowanie przez poradnie orzeczeń i opinii nie jest dowolne. Wymagania pewnej systematyzacji odnoszą się zarówno do formy, treści, jak i struktury....
Formułowanie przez poradnie orzeczeń i opinii nie jest dowolne. Wymagania pewnej systematyzacji odnoszą się zarówno do formy, treści, jak i struktury....
Aby spełniać swoją funkcję, opinia musi być zrozumiała. Najistotniejsze jest, aby język, którym specjalista opisuje diagnozę, nie służył tylko „sztuce dla sztuki”...
Aby spełniać swoją funkcję, opinia musi być zrozumiała. Najistotniejsze jest, aby język, którym specjalista opisuje diagnozę, nie służył tylko „sztuce dla sztuki”...
Aby spełniać swoją funkcję, opinia musi być zrozumiała. Najistotniejsze jest, aby język, którym specjalista opisuje diagnozę, nie służył tylko „sztuce dla sztuki”...
Nauczanie na odległość stanowi wyzwanie dla uczniów z dysfunkcjami. Jak zorganizować wirtualne lekcje dla dziecka z mutyzmem wybiórczym? O tym w naszym dzisiejszym artykule....
E-learning wymaga dostosowań do możliwości psychofizycznych uczniów – to podstawowe założenie tego systemu współpracy. Jak zatem pomóc uczniom, którzy najbardziej potrzebują wsparcia? O tym w dzisiejszym artykule....
Rozpoczynamy nowy tydzień od opisu obowiązków nauczycieli wspomagających w systemie nauki zdalnej. Zapraszamy do lektury....
Wokół tematu pomocy psychologiczno-pedagogicznej narosło wiele wątpliwości – jak o nią poprosić? Czy jest darmowa? Czy jest obowiązkowa? O tym w naszym dzisiejszym artykule....
Niezwykle istotnym aspektem pracy we współczesnej szkole jest zagadnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Warto przyjrzeć się przepisom, które ją warunkują....
Shopping Basket